Zaopatrzenie w wodę

Ujęcie wody Branew

Na terenie Gminy Dzwola ze względu na brak przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obowiązki dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizuje jednostka         Urząd Gminy Dzwola.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY DZWOLA

Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)

WODOCIĄGI NA TERENIE GMINY DZWOLA

  • Kocudza Górna – długość sieci głównej 1 100 m (38 zawartych umów),
  • Kocudza Pierwsza (Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, Dzwola, Konstantów) – długość sieci głównej 56000 m (889 zawartych umów),
  • Branewka (Branewka-Kolonia, Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Krzemień Pierwszy – 15 135 m (250 zawartych umów).

TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 maja 2016 roku wynosić będą:

  • woda – 1,72 zł/m3 netto
  • ścieki – 7,00 zł/m3

Do stawki za wodę jak i za ścieki dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 232 mg/l CaCO3, w związku z czym jej stopień twardości jest średnio-twardy.