Gminy Dzwola przystąpiła do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn.: „Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Kraśnik”

W dniu 4 sierpnia 2020 r. podczas obrad XV sesji Rady Gminy Dzwola, Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Dzwola do porozumienia

z Województwem Lubelskim oraz innymi zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Kraśnik” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +.

Rada wyraziła zgodę na pełnienie przez Województwo Lubelskie funkcji Lidera Projektu. Projekt zostanie złożony przez Województwo Lubelskie w partnerstwie z zainteresowanymi samorządami Biłgoraja, Kraśnika, Modliborzyc, Dzwoli, Szastarki i Janowa Lubelskiego do programu Kolej+.

Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach przedstawił podczas sesji podstawowe załażenia projektu budowy linii kolejowej od Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja, jest to bardzo duża szansa rozwoju dla przedsiębiorców z regionu. Szlaki kolejowe, to przede wszystkim najczystsza, najbardziej efektywna i przyjazna środowisku forma transportu.

Od Szastarki do Janowa Lubelskiego jest planowana budowa 18 kilometrów torów. Natomiast od Janowa Lubelskiego przez gminę Dzwola do Biłgoraja zaplanowano budowę około 38 kilometrów nowej linii. Cała linia ma być jednotorowa, zelektryfikowana, z możliwością jazdy po niej z prędkością 120 km/h.

Linia kolejowa Szastarka – Janów – Biłgoraj to znaczący projekt dla Gminy Dzwola, to możliwość rozwoju inwestycyjnego naszej gminy.