Gmina postawiła na ekologię. Kolektory Słoneczne i kotły C.O. na biomasę.

W związku z brakiem możliwości korzystania z dobrodziejstwa jakim jest błękitne paliwo (gaz ziemny), przepływający przez gminę główną magistralą od Janowa do Frampola i chcąc realizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Gmina Dzwola zainwestowała w odnawialne źródła energii spełniające cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie przez Gminę Dzwola Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem przez Polskę w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (tzw. pakietu 3×20) do 2020 r.

DSC_0756 — kopia

Mając powyższe na uwadze, Gmina Dzwola zainwestowała w odnawialne źródła energii. W roku 2015 zamontowaliśmy mieszkańcom gminy 367 szt. zestawów kolektorów słonecznych oraz wymieniliśmy kotły węglowe na nowe, zasilane biomasą w 3 placówkach oświatowych. Całkowita wartość inwestycji to 3 876 212 zł z czego 3 051 373 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Na przełomie roku 2017/18 zrealizowaliśmy kolejny etap tego programu montując 429 zestawów instalacji kolektorów słonecznych oraz 81 szt. kotłów na biomasę w gospodarstwach indywidualnych. Chętnych nie brakowało.

Dzisiaj jest się z czego cieszyć. Koszt zakupu i montażu kotła wyniósł średnio od. 2,9 do 3,3 tys. zł. na gospodarstwo, a instalacji solarnej od 2,75 do 2,95 tys. zł. Ewentualne zainstalowanie takiego urządzenia z własnych środków to wydatek dla gospodarstwa domowego rzędu około 14 – 15 tys. zł. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia opiewała na kwotę ponad 5 700 tys. zł, z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju to kwota 4 306 tys. zł. Jak łatwo obliczyć, na realizację tych zadań w obydwu etapach otrzymaliśmy wsparcie 7 357 tys. zł.