OSP Krzemień Drugi

Krzemień Drugi osp

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Drugim
Krzemień Drugi 44, 23-304 Dzwola
Regon 432279358
KRS 0000034700
Krzysztof Blacha – Prezes
Andrzej Gajór – Wiceprezes – Naczelnik
Adam Flis – Kierowca
OSP liczy 62 członków