OSP Kocudza Druga

Kocydza Druga

Ochotnicza Straż Pożarna w Kocudzy Drugiej
Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola
Regon 432650083
KRS 0000156057
Józef Góra – Prezes
Tadeusz Jachim – Wiceprezes – Naczelnik
Leszek Rawski – Kierowca
OSP liczy 60 członków