Mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbach

Mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze gminy, z mocy ustawy stanowią
gminną wspólnotę samorządową.

Według danych z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Wójta Gminy Dzwola, w którym gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Gminy Dzwola, na dzień 31.12.2020 r. gminę zamieszkuje 6 296 mieszkańców.

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Dzwola dane na dzień 31.12.2020 r.