Gmina Dzwola rozpoczęła dystrybucję darmowych maseczek

W dniu 22 kwietnia br. rozpoczęto dystrybucję darmowych maseczek wielorazowego użytku dla mieszkańców Gminy Dzwola.

 

 

Ponad 5200 maseczek w najbliższych dniach dostarczą do wszystkich gospodarstw domowych druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dzwola.

Z inicjatywą pomocy mieszkańcom poprzez zaopatrzenie ich w te środki ochrony wystąpił Wójt Gminy Dzwola w odpowiedzi na wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, który zaczął obowiązywać od 16 kwietnia 2020 r.

Materiał na wykonanie maseczek zakupiła Gmina Dzwola. Natomiast wykonaniem zajęli się: Salon Firan Dzwola, Panie ze szkół: w Dzwoli, Kocudzy, Krzemienia i Branwi, Panie z KGW w: Kocudzy, Konstantowie, Krzemieniu,  Dzwoli i Branwi, Panie z GBPiOK, Panie wykonujące prace przy szyciu maseczek w domowych pracowniach. Wszyscy wykonawcy zrobili to bezinteresownie i nieodpłatnie.

Maseczki są pakowane w Urzędzie Gminy w ilości uzależnionej od liczby osób zadeklarowanych w złożonych przez Mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W kopercie umieszczono również informację jak nosić maseczkę i jak ją prać.

Wszystkim zaangażowanym w akcję “Maseczka dla każdego”  serdecznie dziękuję!

                                                                                                                               Wiesław Dyjach
                                                                                                                             Wójt Gminy Dzwola