Gmina Dzwola otrzymała środki w ramach programu “Opieka wytchnieniowa”

Gmina Dzwola otrzymała środki na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota:17 452,80 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.