Gazyfikacja Gminy Dzwola – informacja

Szanowni Państwo, zwracam się ponownie o składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

 

 

Na chwilę obecną w urzędzie złożonych mamy 110 takich wniosków. Jednakże szanse powodzenia tej inwestycji będą możliwe tylko wtedy, gdy tych wniosków wpłynie do naszego urzędu ponad 140 sztuk.     
Mając powyższe na uwadze powodzenie gazyfikacji Gminy Dzwola zależne jest tylko i wyłącznie od zainteresowania oraz pozytywnego nastawienia i zaangażowania jej Mieszkańców, w tym przypadku Mieszkańców Kocudzy Pierwszej, Kocudzy Drugiej i Kocudzy Trzeciej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Polską Spółką Gazownictwa pracownicy Urzędu Gminy Dzwola przyjmują wnioski o określenie warunków przyłączenia od zainteresowanych Mieszkańców. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 17 i 22 oraz na stronie internetowej Gminy Dzwola.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 15 8752 215.

Etap I planowanej gazyfikacji zakłada wykonanie sieci gazowej na terenie sołectw Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.

Termin przyjmowania wniosków zaplanowano do 31 grudnia 2020 r.

Poniżej przedstawiona jest mapa poglądowa z projektowanym przebiegiem gazociągu oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia wraz z przykładowo wypełnionym wnioskiem.

Mając na uwadze powyższe, zachęcam gorąco Państwa do skorzystania z możliwości gazyfikacji Naszej Gminy.

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku
                                                                                                                  
                                                                                                                             Wiesław Dyjach
                                                                                                                          Wójt Gminy Dzwola

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia BI

Przykładowy wniosek