Fundusz sołecki 2017

Rada Gminy w Dzwoli na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2016 roku postanowiła utrzymać dotychczasową formę rozdysponowania środków wyodrębnionych z budżetu gminy Dzwola, stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg specjalnego wzoru, a podstawowym elementem tego przelicznika jest liczba mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo.


Fundusz sołecki służy do sfinansowania przedsięwzięć wskazanych przez zebrania wiejskie określonych sołectw w gminie. Na realizację zadań na terenie sołectwa zostały wyodrębnione środki o wydatkowaniu których w całości zdecydują mieszkańcy przez zgłaszanie swoich propozycji, a następnie przez wybór tych, które Państwa zdaniem będą zasługiwały na szczególną uwagę
Na zebraniach wiejskich w miesiącu wrześniu będziecie mieli Państwo możliwość przedstawienia założeń realizacji zadań w ramach rozdysponowania tego funduszu na rok 2017, dlatego gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa w zebraniach. Wysokość środków będących w dyspozycji sołectw oraz termin zebrań wiejskich przedstawia poniższa tabela. Jestem przekonany, że przekazanie mieszkańcom poszczególnych sołectw czynnej możliwości sposobu wydatkowania środków tego funduszu przyczyni się do zainicjowania wielu interesujących projektów.
Fundusz sołecki jest narzędziem, który wzmacnia rolę mieszkańców.

thumbnail of harmonogram 2017 zm