Budowa ostatniego odcinka wodociągu.

Kolejnym etapem rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Dzwola jest budowa wodociągu w miejscowościach: Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna.

 

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 20827  metrów bieżących o przekroju rur 160-40mm oraz  250 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 6629 mb wraz z kompletnymi zestawami wodomierzowymi zamontowanymi w budynkach mieszkalnych. W budowanej sieci wodociągowej  przewidziano 81 hydrantów nadziemnych wraz z zasuwami.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na dzień 31 października 2018 roku i zgodnie z harmonogramem realizacji robót do tego dnia mieszkańcy tych miejscowości powinni mieć dostęp do bieżącej wody.

Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Zakład Usług Wodno Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 14, Partner Konsorcjum: BUSKOPOL SPÓŁKA AKCYJNA 28-100 BUSKO-Zdrój , ul. Kilińskiego 41. Natomiast Podwykonawcą została firma EKOMEL sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców w/w miejscowości o zapewnienie dostępności swoich posesji przez które przebiega sieć wodociągowa ekipom montażowym oraz o przychylne podejście do konieczności dokonania prac ziemnych.