Ferie dofinansowane z KRUS w Ochotnicy Dolnej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci urodzonych po 1 marca 2002 roku, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w polskich górach, w Ochotnicy Dolnej, woj. małopolskie w terminie: 29.01. – 07.02.2018r.

Różnicę wynikającą z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR w wysokości 200,00 zł pokrywają rodzice dziecka.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w terminie do 23 stycznia 2018 roku w celu zgłoszenia deklaracji udziału dziecka w zimowisku. Ilość miejsc ograniczona.

Tel. 15 875 25 33