Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Uprzejmie dziękuję za odpowiedź na temat pozwolenia na budowę wiatraków. Streszczenie ustawy nie było konieczne. Chodziło mi bardziej o odpowiedź czy Gmina przystąpiła do procedury sporządzania MPZP w związku z decyzją pozwolenia na budowę wiatraków (jeśli jest prawomocna)? Jeżeli nie przystąpiła to kiedy przystąpi i czy się wyrobi do połowy 2022? Wskazane byłoby mocne skupienie na temacie bo jak Pan słusznie zauważył od połowy 2019 na newralgicznych terenach nie powinny być wydawane WZ-tki.

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


                                                                                   Sz. P.

                                                                                               Marek Malec

 

            Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 17 grudnia 2019 roku informuję, że Gmina Dzwola planuje rozpoczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 654, z późn. zm.). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w kompetencjach Rady Gminy Dzwola.

Jednocześnie informuję, że w sejmie prowadzone są prace nad zmianą ww. ustawy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz przebieg procesu legislacyjnego dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=141.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach