Pierwsza pomoc w Szkołach Podstawowych

Szanowny Panie Wójcie,

Sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wysyłanie potwierdzenia otrzymania pytania od mieszkańca na podanego przez niego maila (podawanego przy zadawaniu pytania). Nie uważa Pan?

Być może moje pytanie było zadane na początku 2020. Nie pamiętam. Uprzejmie proszę aby Pana pracownik, delegowany do obsługi tej fajnej usługi, sprawdził dokładnie skrzynkę odbiorczą.

Wydaje mi się, że Pana odniesienie do mojego nie wysłanego pytania jest wystarczające. Zapewne jest to tylko przypadkowy zbieg okoliczności.

Czy zamierza Pan, jako przełożony Dyrektorów Szkół Podstawowych, zarządzić im zapewnienie określonej liczby pracowników z odbywanym cyklicznie szkoleniem z pierwszej pomocy? Czy jednak rodzice sami powinni starać się o to osobiście u Dyrektorów Szkół Podstawowych?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (serdecznie dziękuję za mapę z oddziaływaniem wiatraków – jest świetna).


 

                                                                                                                        Pan Marek Malec

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące: „Pierwsza pomoc w szkołach podstawowych”, po rozpoznaniu sytuacji we wszystkich czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola niniejszym pragnę poinformować, że wszyscy pracownicy szkół tj. nauczyciele, pracownicy obsługi i administracyjni są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez instytucje uprawnione do takiego szkolenia. Obowiązek dbania o to, aby pracownicy mieli aktualne przeszkolenie z pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który organizuje takie szkolenie.

Informuję jednocześnie, iż pytania z formularza Zadaj pytanie Wójtowi są automatycznie rejestrowane na oddzielne skrzynce, niestety program antywirusowy czasem umieszcza wiadomości w folderze SPAM. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie w przypadku gdy nadawca zaznaczy odpowiednią opcję.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach