Dot. rozkładów jazdy

Panie Wójcie dlaczego Pan nie uporządkuje rozkładów kursowania busów przez przewoźników. Mamy ładne przystanki a nie ma rozkładów kursowania busów. Kursy są wykonywane jak komu pasuje. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie jechał bus, bo nawet jak w Dzwoli jest rozkład odjazdów to i tak nic nie pasuje bo jeżdżą jak chcą, Kto za to odpowiada? bo najwyższy czas to uporządkować.


Szanowna Pani Janino.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z późn. zm.), przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.

Mając na uwadze powyższe, przewoźnicy świadczący usługi transportowe w ruchu pasażerskim są zobowiązani do wywieszenia na przystankach komunikacyjnych aktualnych rozkładów jazdy, do wiadomości pasażerów korzystających z ich usług. Ponadto, przewoźnicy składając wniosek do właściciela przystanku komunikacyjnego o wyrażenie zgody na korzystanie z tego przystanku, składają stosowne oświadczenia co do umieszczenia aktualnego rozkładu jazdy w miejscu widocznym na przystanku. Jeżeli zauważyła Pani brak aktualnego rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Dzwola.

Nawiązując do pytania, kto odpowiada za nieterminowość odjazdów busów i autobusów informuję, iż odpowiedzialny jest przewoźnik, jednakże nie jest on w stanie każdorazowo skontrolować wszystkich swoich kierowców czy przyjeżdżają i odjeżdżają w godzinach ustalonych w rozkładzie. Jeżeli ten fakt powtarza się cyklicznie, proszę o zgłoszenie go do organu, który wydał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Do każdego wydanego zezwolenia jako załącznik dołączany jest rozkład jazdy, na podstawie którego przewoźnik jest obowiązany do przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w godzinach wymienionych w rozkładzie jazdy, należy również zwrócić uwagę na oznaczenie w rozkładzie jazdy, ponieważ np. przewozy oznaczone literą S – kursują jedynie w dni nauki szkolnej.

Z poważaniem
Wiesław Dyjach
Wójt Gminy Dzwola.