Dostęp do boiska wielofunkcyjnego w Kocudzy Pierwszej

Szanowny Panie Wójcie,
Czy istnieje możliwość aby jedna z bram od strony południowej przy ZS w Kocudzy była cżęściowo otwarta?
W chwili obecnej obydwie bramy są “zamurowane” a dzieci chcący skorzystać z boiska wielofunkcyjnego muszą przechodzić przez nie górą lub przeczołgiwać się pod płotem. Boisko to, jest jedną z niewielu rozrywek z tej miejscowości. Wydaje mi się, że dostęp do niego nie powinien być utrudniony lecz zachęcający do uprawiania sportu.
Byłem jakiś czas temu w tej sprawie u Pani Dyrektor ZS. Przez jakiś czas brama była uchylona. Po pewnym czasie została zamknięta.
Z góry dziękuję za ułatwienie uprawiania dzieciom sportu.

Z wyrazami szacunku
Marek Malec


Gmina Dzwola

                                                                           Sz. P.

                                                                                      Marek Malec

Szanowny Panie,

przedstawiam odpowiedź na pytanie z dnia 3 sierpnia 2020 roku informuję, iż została przygotowana przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Marka Malca, dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy informuje, iż otwarta jest brama od strony północnej, przez którą dzieci oraz młodzież swobodnie mogą przejeżdżać i korzystać z udostępnionego boiska wielofunkcyjnego. Zamknięcie bram od strony południowej podyktowane było ograniczeniem swobodnego wejścia na teren szkoły niepożądanych osób np. w stanie nietrzeźwym, zanieczyszczaniem go i niszczeniem oraz  związane było z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, które zaczęły obowiązywać po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozmowa, o której wspomina Pan Malec w zapytaniu do Wójta Gminy Dzwola dotyczyła zamontowania furtki w jednej z bram Zespołu Szkół w Kocudzy. Jednak moim zdaniem nie jest to konieczne, gdyż w czasie roku szkolnego wszystkie bramy są otwarte do późnych godzin popołudniowych. Zamontowana furtka  byłaby tak samo jak bramy, zamykana po zajęciach w ramach zabezpieczania mienia szkolnego, a taki obowiązek  spoczywa na dyrektorze szkoły.

Jednakże aby ułatwić uprawianie sportu dzieciom, które mieszkają od strony południowej szkoły i nie mogą dojść lub dojechać rowerem do bramy północnej, została na nowo uchylona jedna z bram południowych.

Z wyrazami szacunku

Bożena Dubiel-Czochra

Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy