Euroregion „Roztocze”

7 lutego 2020 r. odbyła się konferencja: Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Miasto Tomaszów Lubelski, Powiat Tomaszów Lubelski oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

 

Celem konferencji było uzyskanie opinii samorządów terytorialnych oraz instytucji działających w obszarze rozwoju regionalnego, na temat zasadności utworzenia Euroregionu „Roztocze” oraz wypracowanie zakresu przyszłej współpracy.

Wójtowie oraz burmistrzowie miast i gmin ościennych powiatów a także ich starostowie, podpisali list intencyjny utworzenia Euroregionu Roztocze, Gminę Dzwola reprezentował Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, który również podpisał list intencyjny.

Podczas konferencji omówiono możliwości pozyskania środków rozwojowych przez członków Euroregionu „Roztocze” w nowej perspektywie finansowej RPO 2021 – 2027.

Podstawowe obszary działania Euroregionu „Roztocze” to:

– usuwania negatywnego oddziaływania granic państwowych,

– poprawy poziomu życia mieszkańców Euroregionu,

– poprawy stanu naturalnych i kulturowych warunków życia,

– rozwoju potencjału gospodarczego na obszarze Euroregionu.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zdjęcia: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, https://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=103&c=394