“Era Młodych Zawodowców”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu – “€œERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach.

 

Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym.
 
W ramach Projektu “€œERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW” przewidziane są następujące szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 250 godz./ kwiecień-maj 2017/,
  • Murarz-tynkarz -€“ 240 godz. / kwiecień-maj 2017/,
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych -€“ 184 godz. / wrzesień-październik 2017/,
  • Fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/,Kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/,
  • Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,
  • Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec–lipiec 2017/.
 
Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.
W trakcie uczestnictwa w projekcie zapewniamy: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł. /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 
Projekt kierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: janowskiego, a także kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego i świdnickiego
 
KONTAKT DO BIUR PROJEKTU:
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 36
 
ADRES STRONY WWW: