Elektroniczna forma KDR

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

 

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart. Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu  kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlić nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie. Ponadto aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów KDR dzięki usłudze geolokalizacji.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Zachęcamy wszystkich obecnych, a także przyszłych posiadaczy Karty Dużej Rodziny do skorzystania z mobilnej formy KDR.