Dzień Pracownika Socjalnego

„Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
                                                                                 Jan Paweł II

Dzień 21 listopada to dzień życzliwości, to dzień wyjątkowy, to święto wszystkich służb społecznych, a także szczególny dzień pracownika socjalnego.

Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające  niejednokrotnie szczególnego zaangażowania, ale także i wielkiego serca, pasji i życzliwości.

Wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, którzy są wyjątkowi i pełni życzliwości dla drugiego człowieka składamy wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy na rzecz drugiego człowieka. Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków. Niech praca dostarcza Wam satysfakcji i poczucia spełnienia, a jej efektem niech będzie uśmiech i ludzka życzliwość.

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                       Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

                                                                             Ewa Bielak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli