Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Udało się skutecznie przeprowadzić, najważniejszego badania polskiego rolnictwa. Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie.

 

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Za organizację spisu rolnego odpowiadali: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy, na terenie województwa –  Wojewoda jako Wojewódzki Komisarz Spisowy, na terenie gminy – Wójt jako Gminny Komisarz Spisowy.

Powszechny Spis Rolny trwał od 1 września do 30 listopada 2020 r. i był obowiązkowy. Gospodarstwa spisywane były wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Na terenie Gminy Dzwola do spisania było łącznie 1118 gospodarstw rolnych – spis został wykonany w 100 %, w tym: 82,78 %  – wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza terenowego, 7,52 % – rachmistrz telefoniczny, natomiast 9,7 % poprzez samospis, co oznacza, że 109 rolników za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej zrealizowało samospis. W naszej gminie pracowało 4 rachmistrzów terenowych, którzy przeprowadzali wywiady telefonicznie lub odwiedzili Państwa w domach.

W województwie lubelskim spis został zrealizowany w 98,42 %, ok. 50 gmin zrealizowało spis w 100 %, w tym Gmina Dzwola, w powiecie janowskim spis został wykonany w 98,93 % gospodarstw rolnych.

Wyrażając uznanie dla tych działań, dziękują wszystkim, którzy wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Podziękowania  należą  się  wszystkim  rolnikom  za  świadome  podejście  i  udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Podziękowania należą się również rachmistrzom spisowym, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonywali swoją pracę wzorcowo oraz członkom GBS i pracownikom statystyki publicznej, którzy organizowali i koordynowali całość prac spisowych. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

                                                                       Gminny Komisarz Spisowy

                                               Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola