Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Po raz kolejny w Naszej Gminie odbyły się działania towarzyszące, zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej, a Bankiem Żywności w Lublinie na okres realizacji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu.

 

Także i tym razem działania te miały na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego i były elementem wsparcia, które obejmuje cały POPŻ na dany podprogram.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w swoich założeniach zawiera wsparcie towarzyszące, które może odbywać się poprzez:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

– programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,

– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,
w tym darów żywnościowych).

Po raz kolejny zainteresowani uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z terenu Gminy Dzwola, którzy są objęci pomocą żywnościową w Podprogramie 2018 wzięli czynny udział w działaniach towarzyszących w dniu 23 stycznia 2019 roku, które odbywały się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, gdzie mają miejsce magazyny oraz wydawanie otrzymywanych produktów żywnościowych. Trzeba pamiętać przy tym, że wspomniane działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział
w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Takie miejsce właśnie znajduje się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, które jest odpowiednie pod każdym względem logistycznym w tym odniesieniu.
W miejscu tym bowiem panują najbardziej odpowiednie warunki dla przechowywania i dystrybucji otrzymywanego wsparcia na terenie Naszej Gminy a dodatkowo znajduje się ono w centralnej części Gminy Dzwola, zachowując zbliżone odległości dojazdu dla osób korzystających z tego wsparcia.

Po raz kolejny zorganizowane wsparcie towarzyszące cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystko odbyło się w bardzo spokojnej i miłej atmosferze. Uczestnicy programu z terenu Naszej Gminy wzięli udział w warsztatach ekonomicznych i warsztatach kulinarnych. Odbyły się one w czterech grupach a łączna ilość osób uczestniczących ostatecznie wyniosła 100 uczestników. Cieszymy się bardzo z takiej frekwencji i wszystkim serdecznie za uczestnictwo dziękujemy. Dziękujemy również osobom prowadzącym te warsztaty. Podziękowania kierujemy także do Banku Żywności w Lublinie za ich organizację, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej za umożliwianie realizacji Podprogramu 2018 w remizie strażackiej oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli, który wspiera Nasze Stowarzyszenie na każdym etapie realizacji umowy z Bankiem Żywności.

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej