Drogi powiatowe

Drogi powiatowe będące w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie lubelskim na terenie gminy Dzwola są w bardzo złym stanie. Pomimo wielu starań i sfinansowaniu dokumentacji w kwocie 60 000 zł przez Gminę Dzwola na przebudowę drogi powiatowej od drogi krajowej nr 74 – Kocudza – Władysławów Powiatowi Janowskiemu nie udało się zrealizować w 2017 r. Jak będzie w roku 2018 zobaczymy.

 

 

Tym bardziej z radością informujemy, że niewielki odcinek drogi powiatowej łączący Zofiankę Górną z Zofianką Dolną wspólnym wysiłkiem udało się utwardzić materiałem kamiennym. Wkład Gminy Dzwola wyniósł 50% wartości zadania tj. 25 000 zł.

 

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

 

 

 

DSC_0459

 

DSC_0469