Droga wodna E 40

Jak znaczącym dla regionu jest projekt drogi wodnej E 40 świadczyło zainteresowanie i obecność na spotkaniu poświęconym temu szlakowi komunikacyjnemu samorządowców z Lubelszczyzny. W zorganizowanej w dniu 24 lutego w gmachu TVP Lublin wystawie: Connecting Europe: The E 40 International Waterway, wśród wielu gości pojawili się: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,

przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny” a także przedstawiciele “Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych” w Janowie Lubelskim – Prezes Grzegorz Flis oraz Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek. Gościem specjalnym spotkania był niezwykle zaangażowanego  w projekt, jego pomysłodawca Włodzimierz Nowak – radny powiatu ryckiego. Organizatorem spotkania był Poseł do Parlamentu Europejskiego Profesor Mirosław Piotrowski przy znaczącym wsparciu dyrektora TVP Lublin, Ryszarda Montusiewicza. Podczas uroczystego otwarcia profesor Piotrowski nawiązał do najnowszych informacji, mających realny wpływ na realizację zamierzenia, mianowicie o przyjęciu przez Sejm RP Konwencji AGN w grudniu 2016 roku i podpisaniu jej przez Prezydenta Andrzeja Dudę w styczniu 2017 roku. To był decydujący krok do pozyskiwania środków unijnych na ten cel. Dzięki Konwencji, mimo, że planowana inwestycja będzie realizowana przez wiele lat, ekonomicznie  zyska region i mieszkańcy. „Droga wodna E 40 jest jedną z trzech planowanych na terenie Polski . Nadzieję na pozyskanie środków, które są naprawdę znaczne, i na udrożnieniu całej Odry wiążą z tym projektem europosłowie i parlamentarzyści z tamtych regionów. Udało mi się pozyskać ich akceptację i zapewnienie pomocy przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację także naszego, lubelskiego odcinka drogi wodnej, obejmującej Wisłę i kanał łączący Wisłę z Bugiem, który połączy te dwie rzeki nie niszcząc cennych przyrodniczo obszarów naszego regionu” powiedział Prof. Piotrowski.

zdj 2