Dożynki Powiatowe 2020

Rolnicy z powiatu janowskiego podziękowali za tegoroczne zbiory. Święto plonów o zasięgu powiatowym odbyło się 6 września w Chrzanowie. Tegoroczne dożynki ze względu na sytuację epidemiologiczną miały skromniejszy charakter niż w latach poprzednich. Zrezygnowano z festynu, występów artystycznych i koncertów, jednak dożynkowa tradycja została zachowana. 

W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jacka w Chrzanowie odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której rolnicy z powiatu janowskiego podziękowali za tegoroczne zbiory. Uroczystą Mszę świętą koncelebrował nowy Dziekan dekanatu Janowskiego ks. mgr Jan Kardaś oraz proboszcz parafii ks. kan. Wiesław Łobaza. Była to jego pierwsza msza odprawiona na stanowisku dziekana. Podczas nabożeństwa starostowie dożynek przekazali chleb, wypieczony z tegorocznej mąki oraz symboliczny bukiet z płodów ziemi na ręce Starosty Janowskiego Artura Pizonia oraz Wójta Gminy Chrzanów Marcina Sulowskiego.

Podczas dożynek przemówienie wygłosili: Starosta Janowski Artur Pizoń, Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego list odczytał Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Majkowski. Przemówienie wygłosił również Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik.

W dożynkach wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, samorządowcy, przedstawiciele delegacji dożynkowych oraz rolnicy. Gminę Dzwola reprezentowała delegacja wieńcowa  ze Stowarzyszenia KGW w Kocudzy Drugiej, władze naszej gminy na czele z  Wójtem Gminy Dzwola Wiesławem Dyjachem, panią skarbnik Anetą Gilas oraz panią sekretarz Jadwigą Flis. 

Tekst: GBPiOK  foto: Gmina Chrzanów