Dotacja dla gminy Dzwola

W dniu 19 lipca br. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim, podpisali umowę na dofinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej zadania pod nazwą „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w Krzemieniu Drugim „wygon rożkowski”.

Wysokość dofinansowania stanowi kwotę 40 tys. złotych. Budowany, już ostatni odcinek (431 mb.) prawie 2 km drogi wg ogłoszonego przetargu to koszt 219 282,87 zł. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zadania pochodzą z budżetu gminy Dzwola. Przetarg wygrała firma Roboty Inżynieryjna –Budowlane Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego, która jako jedyna przystąpiła do przetargu. Wg zapisów umowy droga będzie oddana do użytku do 31 października 2017 r.