Doposażenie jednostek OSP w Dzwoli i w Krzemieniu Pierwszym w specjalistyczny sprzęt

W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Gminy Dzwola w obecności z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim mł. bryg. Tomasza Serwatki, Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożka, Skarbnik Gminy Anety Gilas oraz Komendanta Gminnego OSP Stanisława Dyjacha jednostce OSP z Dzwoli

oraz jednostce OSP w Krzemieniu Pierwszym został przekazany specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Jednostkę OSP w Dzwoli reprezentowali: Jan Blacha – Prezes oraz Mariusz Świś – Wiceprezes-Naczelnik. Jednostkę OSP w Krzemieniu Pierwszym reprezentowali: Wiesław Mróz – Prezes oraz Sławomir Mróz – Wiceprezes-Naczelnik.

image001

Zakup sprzętu współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Dzwola zakupiła specjalistyczny sprzęt w postaci:

 • defibrylator Zoll AED 3 – 1 szt.;
 • zestaw PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i zestawem Szyn Kramera – 1 szt.;
 • detektor napięcia – 1 szt.;
 • latarka akumulatorowa – 4 szt.;
 • sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.;
 • zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – 1 szt.;
 • piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt.,

który został przekazany jednostce OSP Dzwola oraz:

 • defibrylator AED – 1 szt.;
 • zestaw PSP R1 w torbie z deską ortopedyczną i zestawem Szyn Kramera – 1 szt.;
 • detektor napięcia – 1 szt.;
 • latarka akumulatorowa – 4 szt.;
 • parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków. 1 szt.;
 • piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt.,

który został przekazany jednostce OSP Krzemień Pierwszy.

Przekazanie nowoczesnego sprzętu ratownictwa, odbyło się na podstawie umowy – użyczenia.

Łączna wartość zakupu wyniosła 30405,60 zł z czego 99% dofinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Dzwola.

Zakupiony sprzęt ratownictwa pozwoli jednostkom OSP na skuteczniejsze działanie polegające na ratowaniu życia i udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych.