Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 109005L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 356 561,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 109005L, przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wręczenie umów samorządowcom odbyło się w dniu 7 listopada br. w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dziewiętnaście umów przedstawicielom samorządów na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach dofinansowania zostanie wyremontowana droga gminna nr 109005L (tzw. Wygonek Konstantowski), na które Gmina Dzwola uzyskała 70 % dofinansowania. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o długości 942. Termin realizacji zadania do 30 września 2020 roku. Wartość inwestycji to 509 309,27 zł, kwota dofinansowania to 356 516,00 zł, a wkład własny 152 793,27 zł.

Informujemy Państwa, iż na realizację przedmiotowej inwestycji został już rozstrzygnięty przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za kwotę brutto 420 700,22 złotych.

Foto: LUW w Lublinie, Archiwum własne UG Dzwola.