Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Dzwola

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 271 194 zł na przebudowę dróg gminnych, przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Wręczenie umów samorządowcom odbyło się w dniu 16 września br. w Janowskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki oraz samorządowcy z Powiatu Janowskiego: Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach, Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, Wójt Gminy Chrzanów – Marcin Sulowski, Wójt Gminy Godziszów – Józef Zbytniewski, Zastępca Wójta Gminy Potok Wielki – Jan Witkowski.

W ramach dofinansowania zostaną wyremontowane dwa odcinki dróg gminnych, na które Gmina Dzwola uzyskała 70 % dofinansowania. Wykonane zostaną następujące odcinki dróg gminnych:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 109016L w miejscowości Kocudza Trzecia w lokalizacji od km 0+391 do km 0+651 o długości 260 m (za ośrodkiem zdrowia w Kocudzy Trzeciej). Termin realizacji zadania do 30 listopada 2019 roku. Wartość inwestycji to 112 020, 72 zł, kwota dofinansowania to 78 414,00 zł, a wkład własny 33 606,72 zł.
2) Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 348 m (Dzwola Morgi). Termin realizacji zadania do 30 listopada 2019 roku. Wartość inwestycji to 275 401,12 zł, kwota dofinansowania to 192 780,00  zł, a wkład własny 82 621,12 zł.

Ponadto na liście rezerwowej znalazło się trzecie zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 109005L w miejscowości Konstantów w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o łącznej długości 942 m. Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana, po uzyskaniu dofinansowania ze środków FDS wówczas jeżeli z dotychczas podpisanych umów zostaną środki finansowe tz. oszczędności poprzetargowych.

Należy też nadmienić, że na terenie gminy Dzwola wykonana zostaną dwa odcinki dróg powiatowych w Branwi tj. 2810L w kierunku Chrzanowa i 2812L w kierunku Godziszowa. Gmina Dzwola, celem realizacji powyższych inwestycji udzieli Powiatowi Janowskiemu pomocy finansowej w wysokości ponad 1 000 000 zł, ze środków własnych.

Foto: A. Boś