Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje rolników ubiegających się o świadczenia rodzinne i wychowawcze “500+”, że w dniu 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.  

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Zgodnie z treścią w/w obwieszczenia, dochód ten w 2016 r. wynosił 214,75 zł miesięcznie.

Ponadto informujemy, że nadal trwa nabór wniosków na w/w świadczenia.

Osoby, które złożą wnioski  o “500+” do końca października 2017 roku nie tracą prawa do wypłaty świadczenia za miesiąc październik. Wypłaty te zostaną wyrównane w kolejnym miesiącu.

Osoby, które złożą wnioski  o świadczenia rodzinne do końca listopada 2017 roku nie tracą prawa do wypłaty świadczenia za miesiąc listopad. Wypłaty te zostaną wyrównane w kolejnym miesiącu.