Decyzja SKO w Lublinie ws. odmowy umorzenia opłat za odrolnienie gruntu pod budowę zajezdni autobusowej w Krzemieniu Pierwszym.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w gazecie gminy Dzwola „Źródło” na stronach 2-3 pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 12 grudnia 2016 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

 

uchyliło krzywdzącą decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie odmowy umorzenia zapłaty należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod budowę zajezdni autobusowej w Krzemieniu Pierwszym. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji tj. Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Obecnie oczekujemy na ponowne, mamy nadzieję, że tym razem pozytywne rozpatrzenie sprawy i umorzenie opłat które łącznie wynoszą prawie 40 000 zł.