„Dbać o zdrowie ważna sprawa, wiec korzystaj z tego prawa”

Dnia 26 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół w Krzemieniu odbył się apel pod hasłem „Dbać o zdrowie ważna sprawa, wiec korzystaj z tego prawa” zorganizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

Uczniowie klas piątych, przygotowani przez wychowawców p. Małgorzatę Kędrak i p. Tomasza Dudzica, poprzez wiersze i porady na wesoło przeplatając je tematycznymi piosenkami, przedstawili zasady zdrowego trybu życia i dbania o higienę osobistą

Po części artystycznej nastąpiło podsumowanie szkolnego konkursu matematycznego „Dzień Matematyki 2019 – Matematyka dzika” pod patronatem Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu zorganizowanego w ranach obchodów Dnia Matematyki w szkole.  Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli matematyki, a jego wyniki zaprezentowała p. Renata Rząd – Małek.  Głównym celem konkursu było kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, szacunku do otaczającej nas natury oraz wzbudzanie zainteresowania uczniów dziką przyrodą.  

W konkursie udział wzięli uczniowie z klas  IV – VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum. Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. Uczniowie w klasach układali zadanie matematyczne związane z dziką przyrodą w Polsce i ilustrowali je na plakatach. Drugi etap miał formę  sprawdzianu.  Należało rozwiązać  test składający się z 24 zadań dostosowanych do grupy wiekowej. O kolejności miejsc zadecydowała liczba zdobytych punktów. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu wręczył Pan Dyrektor Wiesław Kiszka.

Zwycięzcom gratulujemy!

Pozostałym  uczestnikom dziękujemy za wspaniałą zabawę. Liczymy, że za rok równie aktywnie będziemy obchodzić to matematyczne święto.

ZS w Krzemieniu