DARMOWA pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż na terenie Powiatu Janowskiego  od stycznia br.rozpoczęły działalność punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·         młodzież do 26. roku życia,

·         osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

·         osoby, które ukończyły 65. lat,

·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·         kombatanci,

·         weterani,

·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·         pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·         prawa pracy,

·         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·         prawa cywilnego,

·         spraw karnych,

·         spraw administracyjnych,

·         ubezpieczenia społecznego,

·         spraw rodzinnych,

·         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

 

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, znajduje się w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (budynek internatu ZST) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

 

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych prowadzonym przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 6/6.

Usytuowanie i harmonogram prowadzenia przez Związek Młodzieży Wiejskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Janowskiego codziennie od poniedziałku do piątku

 l.p.

nazwa jednostki udostępniającej lokal

usytuowanie lokalu

Dni tygodnia i godziny działania punktu

1

Urząd Gminy

 Batorz

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 23

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)

2

Urząd Gminy

Chrzanów

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 14

Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)

 

3

Urząd Gminy Godziszów

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 3

Wtorek od 9.00 do 13.00

4

Urząd Gminy

Dzwola

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr 6

Środa od 9.00 do 13.00

5

Urząd Gminy Modliborzyce

Siedziba Urzędu Miejskiego pok. Nr 5

Czwartek od 9.00 do 13.00

 

6

Urząd Gminy

Potok Wielki

Siedziba Urzędu Gminy pok. Nr

Piątek od 9.00 do 13.00

 

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.