Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych: w kwartalniku gminy Dzwola – „Źródło” nr 5 oraz na stronie internetowej Aktualności Gminy Dzwola z dnia 5 stycznia 2017 roku informujemy, że w wyniku pojętych działań Marszałek Województwa Lubelskiego po ponownym rozpatrzeniu sprawy      o umorzenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w Krzemieniu Pierwszym, decyzją RŚ.7153.28.2016.AGG

z dnia 23 lutego 2017 roku umorzył część zapłaty należności w kwocie 10 796,75 zł. Odmówił jednak umorzenia stałych opłat rocznych przez okres 10 lat w wysokości 2 768,78 zł/rok.