Więcej o: WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli pozyskało produkty żywnościowe z Fundacji Bank Żywności w Lublinie. W ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” pomocą zostały objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność oraz inne) zamieszkujące na terenie Gminy Dzwola.

Więcej “WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE”