Więcej o: Budżet Gminy Dzwola na 2021 rok uchwalony jednogłośnie

Budżet Gminy Dzwola na 2021 rok uchwalony jednogłośnie

Na sesji w dniu 29 grudnia Rada Gminy Dzwola jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Zaproponowany przez Wójta projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie Komisje Rady Gminy Dzwola, których posiedzenie odbyło 11 grudnia 2020 roku.

Więcej “Budżet Gminy Dzwola na 2021 rok uchwalony jednogłośnie”

Więcej o: Inwestycyjne podsumowanie roku 2020 w gminie Dzwola

Inwestycyjne podsumowanie roku 2020 w gminie Dzwola

Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele. Mijający rok w gminie Dzwola był, rokiem wytężonej pracy w realizacji budżetu oraz zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu infrastruktury drogowej.

 

Więcej “Inwestycyjne podsumowanie roku 2020 w gminie Dzwola”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

W okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do odwołania – ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Dzwola, poprzez wprowadzenie dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

Więcej “Ogłoszenie”

Więcej o: Udane starty zapaśników z Kocudzy

Udane starty zapaśników z Kocudzy

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha o utworzeniu klubu zapaśniczego w Kocudzy udało się odkryć nowe talenty zapaśnicze spośród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Kocudzy. Potwierdzają to sukcesy na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

Więcej “Udane starty zapaśników z Kocudzy”