BUS 500+

W dniu 23 czerwca 2016 roku w ramach mobilnej akcji promującej rządowy program „Rodzina 500+” na parkingu przy Urzędzie Gminy Dzwola zatrzymał się na godzinę bus 500+.

 

 

Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego rozmawiali z Wójtem Gminy Dzwola, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli i osobami bezpośrednio realizującymi program w Dzwoli oraz z rodzinami, które składały wnioski o świadczenie. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje o głównych założeniach programu, warunkach jego powstawania, mogli uzyskać bieżące informacje, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu 500+.

W Gminie Dzwola wydano dotychczas 331 decyzji i wypłacono świadczenia na kwotę 849 463,20 zł. Nadal weryfikowane są pozostałe wnioski i przyjmowane nowe.