Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Informujemy, że w dniu 30.03.2017 roku została podpisana umowa na roboty budowlane etap II na zamówienie nr ZP.271.Zc.14.2017 zadania pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej w miejscowości Krzemień Pierwszy, Gmina Dzwola, na działkach 1512,1515,1518/1,1521/3, Etap II”. Do wykonania zadania została wybrana Firma Produkcyjno Usługowa „BUD-BRUK” Mirosław Małek, Dzwola.

Zaplanowano następujące prace: wykonanie nawierzchni zajezdni autobusowej około 200m2 z kostki brukowej o grubości 8 cm, wykonania nawierzchni chodników około 100m2 z kostki brukowej o grubości 6 cm, wykonanie odwodnienia oraz oznakowania pionowego. Łączny koszt w/w elementów zadania to kwota 40.778,01 złotych brutto a termin wykonania został ustalony na 31.07.2017 roku. Przedstawiony powyżej zakres robót dotyczy tylko wykonania robót budowlanych położonych poza pasem drogi powiatowej nr 2823L. Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim w ramach wsparcia zobowiązał się do wykonania części prac położonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2823L tj. wjazdów o wartości około 30.000,00 złotych brutto.

 

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej