Budowa sieci wodociągowej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna informuję, że w grudniu 2016 r. Gmina Dzwola złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie ww. zadania w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Dzwola została zakwalifikowana i umieszczona na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na 80 miejscu z uwzględnieniem kwoty 1 842 828 zł przy wartości kosztorysowej inwestycji opiewającej na kwotę ok. 4,5 mln.

Zakwalifikowanie do udzielenia pomocy finansowej spowodowało wstrzymanie ogłoszenia przetargu na budowę ww. sieci do chwili podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o dofinansowanie. Wszystkie prace przygotowawcze z pełną listą chętnych do podłączenia do sieci wodociągowej zostały zakończone. Sprawa celowego opóźnienia została szeroko omówiona na sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2017 r. wówczas Radni Gminy podzielili przyjęte stanowisko. Podpisanie umów prawdopodobnie ma nastąpić w miesiącu grudniu bieżącego roku. W przypadku gdyby nie doszło do dofinansowania zadania wówczas skorzystamy z zabezpieczenia finansowania inwestycji niskooprocentowanym pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z możliwością umorzenia ostatniej raty. Z powodów opisanych powyżej Gmina Dzwola będzie mogła ogłosić przetarg na przełomie roku 2017/2018 z terminem realizacji całego zadania w 2018 roku.

Nieskorzystanie z ewentualnego dofinansowania tak kosztownej inwestycji zostałoby uznane za działanie niegospodarne.

                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                Stanisław Rożek