Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku, 25 maja, w każdym urzędzie powinna być możliwość osobistego załatwienia sprawy.

 

W Urzędzie Gminy Dzwola można to zrobić już od 22 kwietnia 2020 r. Cały czas zachowywane są zasady bezpieczeństwa.

Od poniedziałku, 25 maja, wszystkie urzędy administracji publicznej muszą przywrócić bezpośrednią obsługę obywateli – oczywiście z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Urząd Gminy Dzwola działa w ten sposób już od 22 kwietnia, kiedy to wznowiono w wyznaczonym miejscu przyjmowanie interesantów.

Przez cały czas zachowywane są odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Od poniedziałku w jednym pomieszczeniu nie może być większa liczba interesantów niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola cały czas zapraszają do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także telefonicznie. Sprawy są załatwiane w godzinach pracy urzędu.

55 2020

Ogłoszenie