Bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr  KURSOR informuje o  bezpłatnych szkoleń w ramach projektu POWER OF NEET :

  • Kucharz z egzaminem czeladniczym
  • Technolog robót wykończeniowych
  • Opiekun osób starszych

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 15-29 lat oraz osoby orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnicy Projektu otrzymają nieodpłatnie:
– Stypendium naukowe z każdy dzień szkolenia 8,54zł/brutto za godz.
– Materiały szkoleniowe (podręcznik/skrypt,notes, długopis)
– Poradnictwo zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy
– Badania lekarskie wraz z książeczką sanepidowską
– Ubezpieczenie
– Odzież ochronną
– Catering i zwrot kosztów dojazdu (15zł na dzień)

DODATKOWO PO SZKOLENIU ZAPEWNIAMY  PŁATNY STAŻ I MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY

W projekcie mogą wziąć udział osoby bez pracy, w wieku 15-29 lat zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, spełniających łącznie następujące warunki:

  • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo);
  • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
  • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kursor.edu.pl w zakładce projekty unijne lub pod numerem telefonu 81 442 08 09 lub 516 025 763