Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, apelujemy do Mieszkańców naszej gminy, aby właściwie i z rozwagą, nie powodując zatrucia pszczół dokonując oprysków przestrzegać poniższych zasad:

 

  • nie stosować środków ochrony roślin w okresie kwitnienia roślin uprawnych
    i kwitnienia chwastów; 
  • wykonywać zabiegi po zakończonych oblotach owadów zapylających;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół;
  • dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na pszczoły i inne owady zapylające;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s);
  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń; 
  • przestrzegać warunków określonych w etykiecie każdego ze środków ochrony roślin.

          Pamiętajmy, że pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin, wpływają na wzrost i jakość plonu. Zapylone przez pszczoły rośliny wykształcają owoce o większej liczbie nasion i lepszym smaku.

            Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do masowych zatruć pszczół, a co za tym idzie zmniejszenia jakości i ilości plonów.

Mając na uwadze powyższe apelujemy o rozwagę podczas dokonywania oprysków!

 

                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                    /-/ Wiesław Dyjach