Bezcenna woda

W związku z tym, że na temat ceny wody w gminie Dzwola krążą różne opinie, postanowiliśmy przedstawić Państwu jak kształtują się ceny 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w gminach powiatu Janowskiego oraz gminach sąsiednich: Frampol i Goraj.

 

Stawki opłat za wodę obowiązujące w gminach powiatu Janowskiego
       
L.p. Gmina Cena 1 m3 wody
[zł] brutto
Opłata stała
miesięczna
[zł]
1 Dzwola 1,86  
2 Chrzanów 2,27  
3 Potok Wielki 2,48  
4 Modliborzyce 2,54 2,43
5 Godziszów 2,59  
6 Batorz 2,81 3,24
7 Janów Lubelski 3,11 7,47
 

Stawka opłaty za wodę obowiązująca w gminie Frampol i Goraj

 

L.p. Gmina Cena 1 m3 wody
[zł] brutto
Opłata stała
miesięczna
[zł]
1 Frampol 2,99  
2 Goraj 2,58  

 

Z portalu Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” pozyskaliśmy dane zawierające ceny i stawki opłat za wodę oraz ścieki obowiązujące na dzień 1 LIPCA 2016 roku
z 589 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Dane te umożliwiają porównanie kształtowania się cen i stawek opłat za wodę w całej Polsce, w stosunku do ceny wody w Gminie Dzwola.

 

 

Dane statystyczne Woda gosp. domowe
 
Ilość zebranych danych 564
Cena minimalna   2,00
Cena maksymalna 12,37 zł
Rozpiętość cenowa 10,37 zł
Średnia cena   3,93 zł

 

Wg przedstawionych informacji, cena wody w gminie Dzwola (1,86 zł) jest niższa od ceny minimalnej w podsumowaniu statystycznym (2,00 zł). Reasumując, cena 1m3 wody (1000 l) w naszej Gminie kosztuje tyle, ile kosztuje butelka wody gazowanej o poj. 0,33 l. w plastikowej butelce.

Ocenę i wnioski pozostawiamy Państwu.

 

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej