Będzie dotacja na fotowoltaikę w Gminie Dzwola

Szanowni Państwo, informuję iż Gmina Dzwola jest na liście samorządów, które otrzymają dotację z Unii Europejskiej na kolejne instalacje, wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych.

 

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę w 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCVII/3782/2020  z dnia 17 listopada 2020 r. został wybrany do dofinansowania. Szacunkowy koszt projektu ogółem to 3 847 442,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 2 350 293,00 zł.

Lista rankingowa pozycja nr 95.

Po podpisaniu umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie a Gminą Dzwola, zostaną podjęte kolejne kroki w celu przygotowania i ogłoszenia przetargu oraz wykonania przedmiotowych instalacji w gospodarstwach domowych, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

                                                                                           Wiesław Dyjach
                                                                                        Wójt Gminy Dzwola