“Bądź aktywny i wróć do pracy!”

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, a także dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przel. chcących odejść z rolnictwa.

thumbnail of PLAKAT_Bądź aktywny i wróć do pracy-1