Więcej o: Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.

Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.

W dniach od 11 do 15 lipca przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków w 2016 r. o dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji, dzięki realizowanemu na terenie województwa lubelskiego projektowi pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Więcej “Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.”

Więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

W dniu 16.06.2016 roku zostały zakończone prace odbiorowe na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu do dziesięciu miejsc parkingowych w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 5+159,50 do km 5+222,00.

Więcej “Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu”