Więcej o: Postęp prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kocudzy

Postęp prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kocudzy

Przy budynku Zespołu Szkół w Kocudzy nieustannie trwają prace budowlane realizowane w ramach środków pozyskanych przez Gminę Dzwola z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Więcej “Postęp prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kocudzy”

Więcej o: Udane starty zapaśników z Kocudzy

Udane starty zapaśników z Kocudzy

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha o utworzeniu klubu zapaśniczego w Kocudzy udało się odkryć nowe talenty zapaśnicze spośród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Kocudzy. Potwierdzają to sukcesy na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

Więcej “Udane starty zapaśników z Kocudzy”

Więcej o: Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Dzwola

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Dzwola

W dniu 21 grudnia 2020 r. Gmina Dzwola zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uniwersalny zestaw narzędzi hydraulicznych marki Holmatro. Zakup powyższego zestawu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej “Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Dzwola”

Więcej o: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

W dniu 17 grudnia 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego z rąk Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisława Szweda działającego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach odebrał umowę o dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE.

Więcej “Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”