Więcej o: WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli pozyskało produkty żywnościowe z Fundacji Bank Żywności w Lublinie. W ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” pomocą zostały objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność oraz inne) zamieszkujące na terenie Gminy Dzwola.

Więcej “WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE”

Dbajmy o pszczoły!!!

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

Więcej “Dbajmy o pszczoły!!!”

Więcej o: Dnia 30 marca 2016 r. mieszkanka miejscowości Flisy Pani Katarzyna Flis  obchodziła swoje 100 urodziny.

Dnia 30 marca 2016 r. mieszkanka miejscowości Flisy Pani Katarzyna Flis obchodziła swoje 100 urodziny.

Ten wyjątkowy dzień, jubilatka spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości. Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia, radości z odwiedzin i powinszowań. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli  Ewa Bielak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Grzywna złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu.

Więcej “Dnia 30 marca 2016 r. mieszkanka miejscowości Flisy Pani Katarzyna Flis obchodziła swoje 100 urodziny.”

Więcej o: Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+

Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+

W  związku  z  pojawiającymi  się  coraz  częściej  próbami  wyłudzenia  pieniędzy  od  osób chcących złożyć  wniosek  o  świadczenie  wychowawcze,  w  szczególności  przez  oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli,  w  żaden  sposób  niezwiązane  z  Programem  „Rodzina  500+”.

Więcej “Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+”

Więcej o: Informacja dotycząca obszarów ONW

Informacja dotycząca obszarów ONW

W nawiązaniu do naszego wystąpienia, skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zakwalifikowania Gminy Dzwola do obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r. poinformował Wójt Gminy Dzwola, iż w 2003 r.

Więcej “Informacja dotycząca obszarów ONW”

Zmiana rozkładu czasu pracy w miesiącu maju 2016 r.

I N F O R M A C J A

o zmianie rozkładu czasu pracy w miesiącu maju 2016 r.

 

Uprzejmie informuję oraz podaję do wiadomości zarówno pracownikom jak i interesantom, iż w miesiącu maju 2016 r. został zmieniony rozkład czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzwola:

7 maj 2016 r. (sobota) – dzień pracy,

27 maj 2016 r. (piątek) – dzień wolny od pracy.

Urząd Gminy Dzwola w dniu  7 maja 2016 r. (sobota) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

                                                        Wójt Gminy Dzwola

                                                                             /-/ Stanisław Rożek