APEL Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgłaszane do Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki są układane w workach przy drogach w celu odbioru przez zakłady utylizacyjne. Takie dziki są oblane środkiem dezynfekcyjnym, oznakowane farbą

 

oraz środkami odstraszającymi zwierzęta i stanowią materiał zakaźny.

 

APEL WLW-thumbnail