Apel o pamięć o osobach samotnych i starszych

Osoby starsze, zwłaszcza z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19. W związku z powyższym, seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.in. unikać zatłoczonych miejsc (takich jak autobusy, apteki, sklepy) i dbać o prawidłową higienę osobistą.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy, o pomoc w robieniu podstawowych zakupów osobom samotnym, w podeszłym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie.

Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

– utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);

– ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;

– ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;

– skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;

– ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;

– racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

Prosimy także o telefoniczną informację o osobach, które takiej pomocy potrzebują a nie mają jej zapewnionej tel. 15 875 25 33.